Offentlig

Lexit advokat tilbyr advokattjenester til offentlig sektor og privatpersoner som rammes av vedtak fra offentlig sektor.

Det kan handle om generell rådgivning eller konkret bistand til tjenesteytere innen offentlig forvaltning eller næringsvirksomhet, eller ved klagesaker og tvister der det offentlige er part enten som klager eller klagemotpart.

Eksempler er klage fra privatpersoner til NAV over vedtak derfra og klage over vedtak fattet av barnevernet i kommunen. Et annet eksempel er byggesaker.

Offentlig sektor er stor, og de fatter mange ulike vedtak, som vi kan bistå med klage overfor. Vi bistår også ved søknader av ulik art.