Helleland har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen 1996 og advokatbevilling fra 2001.

Fast forsvarer for Ringerike, Asker og Bærum tingrett, og Borgarting lagmannsrett fra 2021

I Lexit advokater i Asker startet jeg opp i mars 2019.

Tidligere har jeg jobbet både i stat, kommune og i det private næringsliv. Det gjør at jeg klarer å se saker fra ulike vinkler.

Jeg fokuserer på å finne gode løsninger for mine klienter.

Les mer om meg her: www.helleland.one

KONTAKTINFORMASJON:
E-post: helleland@lexitadvokat.no

Mobil: 922 16 066

Org. nr. for enkeltpersonforetaket Advokat Helleland: 912 811 042 MVA