Advokat Ingrid Eckroll tok juridisk embetseksamen ved universitetet i Oslo i 2009, med spesialisering i barnerett. Advokat Eckroll gikk ut i jobb som advokatfullmektig etter endt studie, og har hovedsakelig arbeidet med barnerett, barnevernsrett og familierett.

Advokat Eckroll har også kompetanse på eiendomsrett, og innehar eiendomsmeklerbevilling. Hun kan bistå ved små og store eiendomsoverdragelser, og som oppgjørsadvokat.

Advokat Eckroll ble utdannet mekler, gjennom BUF-etat i 2016 – og har siden dette jobbet for barne, ungdoms og famileetaten som offentlig godkjent mekler i saker etter barneloven og ekteskapsloven.

Telefon: 938 29 038

Epost: eckroll@lexitadvokat.no