Juridisk embetseksamen fra UiO 1991, advokat fra 1993. Lexit advokat, Asker fra 2017.

Advokat Hansen påtar seg advokatoppdrag i hele landet med hovedområdene Oslo, Østfold, Vestfold, Buskerud i tillegg til lokalt i Asker og Bærum.

Bred erfaring innenfor rettsområdene Familie/Arv (ektepakter, samlivsavtaler, testament, separasjon, skilsmisse, skifte, barnefordeling, samvær). Arbeidsrett (arbeidsavtaler, nedbemanning, oppsigelser/avskjed) Fast eiendoms rettsforhold (mangler ved kjøp, nabotvister, oppløsning av sameie, tvangssalg). Kontrakter og reklamasjoner (kjøp, salg, håndverkertjenester), Personskade/pasientskadesaker (ansvar, erstatningsutmåling) og Trygderett.

Lang og bred erfaring som forsvarer i straffesaker og som bistandsadvokat samt i saker etter utlendingsloven (asyl/arbeid/familiegjenforening).

Påtar seg også saker med fri rettshjelp.

KONTAKTINFORMASJON:
E-post: Hansen@lexitadvokat.no
Mobil: 932 172 35

Org.nr. for enkeltpersonforetaket Advokat Hans Andreas Glette Hansen: 982 759 404 MVA