KONTAKTINFORMASJON:
E-post: hammargren@lexitadvokat.no eller aj@hammargren.no

Mobiltlf.: 46 76 77 46

Org. nr. enkeltpersonforetak Advokat Anne Jorunn Hammargren 996423824 MVA

Utdannelse:
Juridisk embetseksamen 2002 ved Universitetet i Oslo. Spesialfag i skatterett med hovedoppgave i internasjonal skatterett.
Mellomfag statsvitenskap (offentlig politikk og administrasjon) i 1995.

Juridisk praksis:
Advokatfirmaet Hammargren – Advokat MNA (2020 – d.d)
Andenæs  Aaløkken Veum (AAV) Advokatfirma DA (2020 – 2022)
Advokatfirmaet Hammargren – Advokat MNA (2016 – 2020)
Stabekkadvokatene – Advokatfullmektig/advokat (2012-2016)
Egen virksomhet som rettshjelper med autorisasjon fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet (2010-2012)
Det Norske Veritas (DNV) – konsulent i tilbuds- og kontraktsavdelingen, DNV Energy (2008-2010)
NAV Bærum Trygd – førstekonsulent/saksbehandler bidragssaker (2005-2006, delvis 2007)
Advokatfullmektig – Advokat Herleif Berntsen (2004-2005)
Aetat Grenland – førstekonsulent/saksbehandler feilutbetaling- og misbruk (2003-2004)
Bø kommune – saksbehandler sosial- og barneverntjenester (2002-2003)

Annen praksis:
Sandvika videregående skole – lektor, undervisning i rettslære (2007-2008)