Advokat Vestli har juridisk embetseksamen fra 1997, med forsikringsrett som valgfag og odels- og åsetesrett som spesialfag. Dessuten to års praksis fra JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) i studietiden, med hovedvekt på arbeid innen familie- og arverett.

Hun har bred juridiske kompetanse innenfor de fleste privat- og offentligrettslige fagområder, samt strafferett. Advokat Vestli har arbeidet i trygdeetaten (nåværende NAV), med de fleste stønadsområder og klagesaksvurderinger. Etter dette med erstatningsrett etter pasientskader i NPE (Norsk Pasientskadeerstatning), og etter yrkes-/ulykkesskader i forsikringsbransjen. Hun har også erfaring med utlendingsrett som nemndmedlem i UNE (Utlendingsnemnda). Advokat Vestli har arbeidsretts-og forhandlingserfaring etter mange år som tillitsvalgt i NJ (Norges Juristforbund), og kompetanse fra styrearbeid gjennom ulike verv.

Prosedyreerfaring er opparbeidert i fullmektigtiden hos advokatene i Lexit fra 01.06.2008.

Advokat Vestli etablerte egen advokatpraksis i kontorfellesskapet fra 01.05.2010. Hun tilbyr generell juridisk bistand og rådgivning, både som konfliktløsing utenfor rettssalen og ved rettslige tvister.

KONTAKTINFORMASJON:
E-post: vestli@lexitadvokat.no

Mobiltlf.: 90 12 12 85

Org. nr. enkeltpersonforetak Advokat Ann-Iren Vestli: 995 454 319 MVA