Velkommen til Lexit Advokat


Lexit Advokat er et fullservice advokatkontor som leverer tjenester til så vel næringsliv som offentlig sektor og privatpersoner. Advokatkontoret består av 6 selvstendige erfarne advokater i kontorfellesskap. Advokatene har samlet sett bred kompetanse innenfor de fleste rettsområder.

Vårt kontor ligger i Asker, ved Stasjonstorget med jernbane, busstasjon og taxiholdeplass. Det finnes gode parkeringsforhold i kort avstand fra kontoret. Bygget har heis.

Vi har flyttet til Smuget 1 B i Asker sentrum.

Advokatene påtar seg oppdrag også utenfor Asker, slik som blant annet Bærum, Oslo, Drammen og omegn. Dersom det er praktisk mulig påtar flere av advokatene seg oppdrag også andre steder i Norge.

Kart

Advokatene er medlemmer av Den Norske Advokatforening.